Archive for February, 2014

Säkerhet inom IT – intro från Hong Kong

Thursday, February 6th, 2014

En enkel introduktion till hur man kan bedöma IT-risker och följa upp detta. Som en person med brinnande passion tycker jag att alla organisationer bör göra detta.

Den är lite torr, men fyller sitt syfte.

Intro till enklare riskbedömning (mer generell, inte specifik för IT)

Verksamhetschefer – agera!