Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Häftig video!

Tuesday, March 11th, 2014

Tänk på säkerheten alla :)

 

Se videon här!

Säkerhet inom IT – intro från Hong Kong

Thursday, February 6th, 2014

En enkel introduktion till hur man kan bedöma IT-risker och följa upp detta. Som en person med brinnande passion tycker jag att alla organisationer bör göra detta.

Den är lite torr, men fyller sitt syfte.

Intro till enklare riskbedömning (mer generell, inte specifik för IT)

Verksamhetschefer – agera!